Advocaat of jurist?
Goed advies hoeft niet duur te zijn!

BLOG


Terug naar overzicht

12-01-2020

Werkgever probeert uitspraak Hoge Raad inzake slapend dienstverband te omzeilen.

#arbeidsrecht #slapend #dienstverband

Je zou denken na de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 over het slapend dienstverband de #werkgevers op hun hoede zijn en beter meewerken. Dat blijkt uit de bijgevoegde uitspraak van het hof van Den Bosch afgelopen donderdag. Het hof gaf de #werknemer gelijk. Het hof oordeelde dat de omstandigheid dat de werknemer na de weigering van de werkgever om de arbeidsrelatie te beëindigen na het verstrijken van de periode van loondoorbetaling na ziekte en vóór deze uitspraak de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, er niet toe afdoet dat de werkgever een #transitievergoeding verschuldigd is. Nu krijgt de medewerker het als een #schadevergoeding.

Heb jij ook een geschil met je werkgever? App of bel naar 0620306980.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:31&showbutton=true&keyword=arbeidsrechtTerug naar overzicht