Stichting CORE

CORE zet zich in voor de basisbehoeften van een iederSTICHTING CORE

Stichting CORE is een politieke organisatie die zich wil richten op de basisbehoeften van een ieder. Zij wilt lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau actief zijn. Dit gaat zij bewerkstelligen door mensen te werven die zich aan willen sluiten bij haar organisatie.
CORE zal zich voor inzetten voor de basisbehoeften van de mens, in de ruimste zin des woords.

Zit u op FACEBOOK? Like ons en help onze boodschap te verspreiden!


Onze Missie


Stichting CORE is een politieke organisatie die zich wil richten op de basisbehoeften van een ieder. Zij wilt lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau actief zijn. Dit gaat zij bewerkstelligen door mensen te werven die zich aan willen sluiten bij haar organisatie.


CORE zal zich voor inzetten voor de basisbehoeften van de mens, in de ruimste zin des woords.


Een van die basisbehoefte is het wegnemen van discriminatie en ongelijkheid.

CORE is van mening dat opslag voor motorvoertuigen die op LPG, autogas, rijden een vorm van ongelijkheid is. Deze voertuigen hebben een lagere CO2 uitstoot dan een gemiddeld voertuig op een andere brandstof, toch krijgen zij een opslag. Daarnaast moet bij die opslag niet alleen de uitstoot bij gebruik in acht worden genomen maar ook de uitstoot bij het produceren van het voertuig. Schone lucht is immers een basisbehoefte van een ieder.


CORE ziet meer en meer ongelijkheid met betrekking tot de woningmarkt. Zij is van mening dat als je uitzonderingen geeft voor arbeidsmigrantenhuisvestiging je deze uitzonderingen ook moet realiseren voor mensen die om wat voor reden dan ook geen dak boven hun hoofd hebben. CORE zal als het financieel mogelijk is zich richten op de onroerend goed markt om deze ongelijkheid weg te nemen.


CORE zal zich ook inzetten voor de opkomende discriminatie van oldtimereigenaren. CORE geloofd niet in het constant blijven produceren en dat dit goed is voor het milieu. Oldtimereigenaren zorgen voor verlenging van de levensduur van een voertuig. CORE is van mening dat dit ten goede komt van het milieu. Daarom wilt CORE oldtimereigenaren bijstand verlenen, door erkenning te krijgen voor het in standhouden van dat cultureel erfgoed van onze samenleving. Die bijstand kan bestaan uit het beheren en creëren van onderdelenvoorraden, juridische bijstand ten opzichte van de belastingdienst en de rdw in de ruimste zin des woords en het houden van bijeenkomsten ten behoeve van dat culturele erfgoed.


CORE zal zich ook inzetten voor de juridische ongelijkheid van een ieder. Een ieder kan zich tot CORE wenden voor hulp bij belastingaangiftes en juridische vraagstukken. Goed fiscaal of juridisch advies behoort niet alleen voor de rijken der aarde beschikbaar te zijn. Dit wilt niet zeggen dat dit advies altijd gratis is, maar tegen kostprijs.


CORE wilt deze doelstellingen bereiken door politiek actief te zijn in dit land, bijeenkomsten te houden, voorraden creëren, archief bij te houden, actief te lobby-en, zelf onroerend goed te verwerven en fiscale en juridische specialisten in te huren. 


Beleidsplan
Download hier ons beleidsplan
Beleidsplan.pdf (136.58KB)
Beleidsplan
Download hier ons beleidsplan
Beleidsplan.pdf (136.58KB)


Onze financiën
De financiën van CORE.pdf (210.1KB)
Onze financiën
De financiën van CORE.pdf (210.1KB)
Onze gegevens

 

Stichting CORE
Ring 197
3195 XE Pernis

 

Wij hebben de voorkeur dat u ons via het contactformulier, FACEBOOK of post benaderd.

 


Kamer van koophandel nummer 7843527
RSIN 861415498

 

Een combinatie van een politieke partij en een organisatie die daadwerkelijk tot actie over gaat met als doel de basisbehoeften van de mens te waarborgen en te verbeteren.

 

 


Deze organisatie, inclusief het bestuur, hanteert de gebruikelijke jaarlijkse vrijwilligersvergoeding voor de beloning voor de aan haar verrichten werkzaamheden. Daarnaast ontvangen de vrijwilligers een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten.


 

Het bestuur bestaat uit:
mevrouw. Bos - Koert (voorzitster)
dhr. Heijstek sr. (secretaris)
dhr. Beukers (bestuurslid)